HOME  | GADE GLAO ANSWER  |  CONTACT US |  THAI VERSION       
 
Untitled Document
  Read More
เอ่ยถึงอาชีพเสริมสวยใครจะมองว่าอาชีพนี้ว่าสูงต่ำขาวดำดิฉันไม่สนใจ ดิฉันภูมิใจกับอาชีพเสริมสวยมาก อาชีพ เสริมสวย เสริมสร้างงานให้กับคนทุกระดับเป็นอาชีพที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมมากพอสมควร อาชีพเสริมสวย เป็นอาชีพที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนตลอดชีวิตที่เรายังคงดำเนินอาชีพนี้อยู่จนหมดลมหายใจ หรือ อีกบทหนึ่งคือปิด ฉากของอาชีพ คือจบการทำงานในอาชีพเสริมสวยนี้ ม...  
Read More
Read More
          ? ? ? copyrights @ www.gadeglao.com HOME  |  ABOUT US  |  CLASSROOM |  SALON |  PRODUCT  |  CUSTOMER SERVICE  |  VDO CLIP  |  CONTACT US